Ontdek de Kracht van Samenwerking met een Lego Serious Play Workshop

Ontdek de kracht van een Lego Serious Play workshop en vind antwoorden op uitdagingen zoals communicatie, samenwerking, klanttevredenheid, innovatie en meer. Versterk je bedrijfscultuur, verbeter processen en bereik je strategische doelen. Doe mee en laat je team groeien.

Diego tijdens een LSP workshop

Wat is Lego Serious Play?

Lego Serious Play is een innovatieve methode waarbij Lego-blokjes worden gebruikt om teams te helpen bij het verkennen en oplossen van complexe vraagstukken. Tijdens de workshop worden deelnemers uitgedaagd om met Lego-blokjes modellen te bouwen die hun ideeën, perspectieven en ervaringen weergeven. Door samen te bouwen en verhalen te delen, ontstaat er een diepgaand begrip en worden creatieve oplossingen gestimuleerd.

Voordelen van een Lego Serious Play workshop

Een Lego Serious Play workshop biedt talloze voordelen voor teamontwikkeling en samenwerking. Ten eerste creëert de hands-on benadering een gelijk speelveld voor alle deelnemers, waarbij iedereen actief betrokken is. Dit bevordert een inclusieve omgeving waarin iedereen zijn of haar stem kan laten horen.

Ten tweede stimuleert de workshop een open communicatie en bevordert het de onderlinge interactie. Door modellen te bouwen en verhalen te delen, ontdekken teamleden nieuwe inzichten en begrijpen ze elkaars perspectieven beter. Dit versterkt de samenwerking en leidt tot gezamenlijke doelstellingen en betere besluitvorming

Foto van de facilitator met lego blokjes

Hoe verloopt een workshop

Een Lego Serious Play workshop is opgebouwd uit verschillende fasen. Allereerst worden deelnemers uitgedaagd om individueel een model te bouwen dat hun kijk op het thema of vraagstuk, bijvoorbeeld ‘samenwerking verbeteren’, vertegenwoordigt. Daarna delen ze hun modellen en vertellen ze hun verhalen aan de groep. Dit creëert een levendige discussie en stimuleert nieuwe perspectieven.

Vervolgens worden de individuele modellen samengevoegd om gezamenlijke constructies te maken. Hierbij staan de ideeën en bijdragen van alle deelnemers centraal. Dit bevordert wederzijds begrip, consensus en een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid.

Voor wie is een LEGO SERIOUS PLAY sessie geschikt

Een Lego Serious Play sessie is geschikt voor iedereen die hun samenwerking en communicatie willen verbeteren. Of het nu gaat om een klein team, een managementgroep of een hele organisatie, deze interactieve en creatieve methode is waardevol voor iedereen die openstaat voor een vernieuwende aanpak. Het helpt teams die vastlopen in hun samenwerking, stimuleert innovatie en groei, en ondersteunt strategische planning, teambuilding en probleemoplossing.

Krokodil gebouwd met lego

Voorbeelden van vraagstukken of thema’s die behandeld kunnen worden

  • Hoe kunnen we de communicatie en samenwerking binnen ons team verbeteren?
  • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar onze organisatie momenteel mee te maken heeft?
  • Hoe kunnen we onze klanttevredenheid vergroten?
  • Op welke manieren kunnen we innovatie stimuleren in onze producten of diensten?
  • Hoe kunnen we onze bedrijfscultuur versterken en onze kernwaarden beter integreren?
  • Wat zijn de mogelijke risico’s en kansen bij het betreden van een nieuwe markt?
  • Hoe kunnen we de efficiëntie en effectiviteit van onze processen verbeteren?
  • Wat zijn de belangrijkste factoren die onze concurrentiepositie beïnvloeden?
  • Op welke manier kunnen we onze strategische doelen beter afstemmen op de behoeften van onze klanten?
  • Hoe kunnen we ons team effectiever laten samenwerken bij het behalen van doelen?

Tijdens een sessie biedt de methode een gestructureerd kader om aan deze vraagstukken te werken. Door middel van het bouwen van modellen en het delen van verhalen ontstaat er een dieper begrip en worden creatieve oplossingen gegenereerd.