Het Proces van een nieuw product bedenken: Innovatie en Creativiteit in Actie

Het bedenken van een nieuw product is een uitdagend en opwindend proces waarbij innovatie en creativiteit centraal staan. Om succesvolle nieuwe productideeën te genereren, is het essentieel om verschillende stappen te doorlopen en gebruik te maken van diverse technieken en methoden. Hier bespreken we de belangrijkste stappen in het proces van het bedenken van een nieuw product. Hierbij komt aan bod hoe marktonderzoek, klantinzichten en samenwerking kunnen bijdragen aan het genereren van innovatieve ideeën.

LEGO SERIOUS PLAY

Stap 1: Het begrijpen van de behoeften en wensen van de doelmarkt

Het is van cruciaal belang om een grondig marktonderzoek uit te voeren om de behoeften en wensen van de doelmarkt te begrijpen. Door het verzamelen van klantinzichten en feedback kunnen nieuwe productideeën worden gegenereerd die aansluiten op de behoeften van potentiële klanten.

Een effectieve methode om klantinzichten te verkrijgen is het organiseren van een Lego Serious Play workshop. Deze workshop stelt deelnemers in staat om op een creatieve en visuele manier te communiceren en samen te werken. Door gebruik te maken van Lego als medium kunnen deelnemers ideeën en concepten fysiek vormgeven. Hierdoor onstaat diepgaand inzicht in de behoeften van klanten en hoe dit kan worden verkregen.

Krokodil gebouwd met lego

Stap 2: Het genereren van nieuwe product ideeën

Creatieve technieken en brainstormmethoden spelen een belangrijke rol bij het genereren van innovatieve productconcepten. Door gebruik te maken van methoden zoals brainstormen, mindmapping en het uitvoeren van creatieve oefeningen kan de verbeelding worden gestimuleerd en kunnen nieuwe ideeën ontstaan.

Een nuttige tool die kan worden gebruikt bij het brainstormen en genereren van nieuwe productideeën is Viima. Viima is een online ideeënbeheerplatform dat de samenwerking en co-creatie tussen verschillende belanghebbenden faciliteert. Door met behulp van Viima een ideation campagne te voeren, worden werknemers gestimuleerd om ideeën te delen met betrekking tot een onderwerp. Via de campagnie worden ideeën gedeeld, beoordeeld en verder ontwikkeld, wat resulteert in een bredere diversiteit aan productconcepten.

LEGO SERIOUSPLAY

Stap 3: Beoordelen van haalbaarheid en levensvatbaarheid

Het beoordelen van de haalbaarheid en levensvatbaarheid van een nieuw product is van essentieel belang. Dit helpt bij het bepalen of het de moeite waard is om het verder te ontwikkelen. Factoren zoals technische uitvoerbaarheid, kosten, concurrentieanalyse en marktpotentieel moeten zorgvuldig worden geëvalueerd.

Prototyping en iteratief ontwerpen spelen een grote rol bij het beoordelen van de haalbaarheid van een nieuw product. Door prototypes te maken en te testen, kunnen mogelijke problemen vroegtijdig worden geïdentificeerd en kunnen ontwerpen worden verbeterd voordat de productie begint.

Een effectieve aanpak voor prototyping en het evalueren van haalbaarheid is het gebruik van Lego Serious Play. Deze innovatieve workshopmethode stelt deelnemers in staat om complexe concepten en ideeën te visualiseren door middel van Lego-bouwwerken. Door fysieke modellen te creëren, kunnen potentiële problemen en uitdagingen in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en kunnen ontwerpverbeteringen worden aangebracht. Lego Serious Play biedt een interactieve en hands-on benadering van prototyping. Hierdoor kunnen teams beter samenwerken en snel iteraties doorvoeren om de levensvatbaarheid van een nieuw product te beoordelen.

LEGO SERIOUSPLAY

Stap 4: Het benutten van technologische ontwikkelingen en trends

Technologische ontwikkelingen en trends bieden vaak nieuwe mogelijkheden voor het genereren van nieuwe productideeën. Het volgen van de nieuwste technologische ontwikkelingen in de branche en het analyseren van trends kan helpen bij het identificeren van onvervulde behoeften. Tevens helpt dit bij het ontdekken van innovatieve oplossingen.

Enkele voorbeelden hoe je deze ontwikkelingen kunt volgen:

 • Houd branchegerelateerde publicaties en websites in de gaten om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologische ontwikkelingen en trends binnen jouw branche.
 • Bezoek innovatie- en technologiebeurzen om showcases van nieuwe technologieën en productdemonstraties te zien, waardoor je inzicht krijgt in opkomende trends en mogelijkheden voor productontwikkeling.
 • Raadpleeg technologische onderzoeks- en adviesbureaus die rapporten en analyses publiceren over opkomende technologieën en innovatietrends.
 • Word lid van online communities en sociale mediagroepen gericht op technologie en innovatie om waardevolle discussies en inzichten te volgen.
 • Doorzoek websites van universiteiten en onderzoeksinstellingen voor academische artikelen en rapporten over de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

Stap 5: Het behalen van concurrentievoordeel

Om concurrentievoordeel te behalen met een nieuw product is het belangrijk om een strategie te ontwikkelen die zich onderscheidt van de concurrentie. Dit kan worden bereikt door differentiatie, bijvoorbeeld door unieke functies, design, prijsstelling of marketingaanpak.

Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om een concurrentievoordeel te bepalen:

 • Analyseer je doelmarkt en klanten: Begrijp je doelmarkt, inclusief de behoeften, voorkeuren en uitdagingen van je klanten. Identificeer welke aspecten voor hen het belangrijkst zijn bij het kiezen van een product of dienst.
 • Onderzoek je concurrenten: Analyseer je directe concurrenten en identificeer hun sterke en zwakke punten. Begrijp hoe zij zich positioneren, welke waardeproposities ze bieden en hoe ze zich onderscheiden van anderen.
 • Identificeer je unieke eigenschappen: Beoordeel je eigen bedrijf en producten/diensten om te bepalen welke unieke eigenschappen je hebt. Dit kunnen bijvoorbeeld innovatieve functies, superieure kwaliteit, uitstekende klantenservice, een unieke merkidentiteit of een efficiënt leveringsproces zijn.
 • Voer een SWOT-analyse uit: Analyseer je sterke en zwakke punten, evenals de kansen en bedreigingen in je externe omgeving. Dit helpt je bij het begrijpen van je concurrentiepositie en het identificeren van mogelijke concurrentievoordelen.
 • Identificeer je differentiatiestrategie: Bepaal welke aspecten je kunt benadrukken om je te onderscheiden van je concurrenten. Dit kan gebaseerd zijn op productkenmerken, prijsstelling, klantenservice, merkbeleving of andere unieke elementen.
 • Test en valideer je concurrentievoordeel: Verzamel feedback van klanten, voer marktonderzoek uit en analyseer hoe je concurrentievoordeel wordt waargenomen in de markt. Zorg ervoor dat je concurrentievoordeel daadwerkelijk waarde biedt en aansluit bij de behoeften van je doelmarkt.

Onthoud dat een concurrentievoordeel dynamisch is en kan veranderen naarmate de markt evolueert. Het is essentieel om regelmatig de markt en concurrenten te blijven volgen, feedback van klanten te verzamelen. Pas hierop je eigen strategie aan om zo een duurzaam concurrentievoordeel te behouden.

Stap 6: Samenwerking en co-creatie

Samenwerking en co-creatie met interne en externe belanghebbenden zijn waardevolle strategieën bij het bedenken van nieuwe producten. Door verschillende perspectieven en expertise samen te brengen, kunnen innovatieve ideeën worden gegenereerd en kan de kwaliteit van het eindproduct worden verbeterd.

Inspirerende voorbeelden en cultuur van innovatie

Enkele inspirerende voorbeelden van succesvolle nieuwe producten zijn onder andere de introductie van de iPhone door Apple, de Tesla-elektrische auto’s en de Airbnb-accommodatieservice. Deze voorbeelden illustreren het belang van innovatie, klantgerichtheid en het vermogen om in te spelen op veranderende behoeften en trends.

Het is belankrijk een cultuur van innovatie en productcreativiteit te bevorderen. Dit kan door het bieden van ruimte om te experimenteren, ideeën te delen en een lerende mindset te stimuleren. Op deze manier wordt er een omgeving gecreërd waarin medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën te verkennen, risico’s te nemen en samen te werken. Dit kan leiden tot een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie.

LEGO SERIOUSPLAY

Conclusie

Het proces van het bedenken van een nieuw product vereist een gestructureerde aanpak en een focus op creativiteit en innovatie. Door gebruik te maken van marktonderzoek, klantinzichten, creatieve technieken en samenwerking, kunnen succesvolle productideeën worden gegenereerd. Het beoordelen van de haalbaarheid, het benutten van technologische ontwikkelingen en het streven naar concurrentievoordeel zijn belangrijke aspecten van dit proces. Ten slotte is het bevorderen van een cultuur van innovatie en productcreativiteit essentieel voor het blijvende succes van bedrijven in een snel veranderende wereld.

LEGO SERIOUSPLAY