Workshop Samenwerking Verbeteren: Bouwen aan Succes met Lego Serious Play

Tijdens de workshop Samenwerking Verbeteren, til je de samenwerking van jouw team naar een hoger niveau. Dit gaat op een interactieve en effectieve manier met behulp van de Lego Serious Play methode.

Dit is een krachtige en innovatieve methode die teams in staat stelt om op een speelse manier te leren en te communiceren. Tijdens de workshop worden deelnemers uitgedaagd om met behulp van Lego-blokjes complexe vraagstukken en uitdagingen te verkennen en op te lossen. Deze hands-on aanpak zorgt voor een diepere betrokkenheid en stimuleert de creativiteit van de deelnemers.

Foto van de facilitator met lego blokjes

Waarom een workshop Samenwerking Verbeteren met Lego Serious Play

Deze unieke methode biedt talloze voordelen voor het verbeteren van de samenwerking binnen teams. Om te beginnen creëert het een veilige omgeving waarin deelnemers vrijuit kunnen experimenteren en ideeën kunnen delen. De Lego-blokjes fungeren als een universele taal, waardoor iedereen op gelijke voet kan deelnemen, ongeacht achtergrond of functie. Daarnaast bied het de volgende voordelen:

Verbeterde Communicatie: Traditionele vergaderingen kunnen soms resulteren in oppervlakkige discussies. Met LEGO Serious Play wordt iedereen betrokken en actief. Teamleden gebruiken symbolische constructies om hun ideeën te delen, waardoor complexe concepten op een visuele en tastbare manier worden gecommuniceerd.

Diepgaand Begrip: De fysieke representatie van ideeën met LEGO-stenen moedigt deelnemers aan om dieper na te denken en complexe problemen te analyseren. Dit bevordert een beter begrip van elkaars standpunten en vergroot het inzicht in de uitdagingen waarmee het team wordt geconfronteerd.

Versterkte Samenwerking: Het bouwen van gezamenlijke constructies vereist nauwe samenwerking en afstemming. Teamleden leren luisteren, begrijpen en bijdragen aan elkaars ideeën, wat leidt tot een sterkere onderlinge band en gedeelde verantwoordelijkheid.

Creatieve Probleemoplossing: LEGO Serious Play stimuleert out-of-the-box denken. Door abstracte concepten om te zetten in tastbare modellen, ontstaan er nieuwe perspectieven en worden innovatieve oplossingen gestimuleerd.

Gelijkwaardige Participatie: In traditionele vergaderingen kunnen dominante stemmen de discussie overheersen, waardoor andere waardevolle inzichten verloren gaan. LEGO Serious Play geeft iedereen een gelijke kans om deel te nemen en te bijdragen, ongeacht hun rol of persoonlijkheid.

Constructieve Conflictoplossing: Tijdens de workshop kunnen eventuele conflicten op een veilige en constructieve manier worden aangepakt. Teamleden kunnen symbolisch hun perspectieven delen en samenwerken aan oplossingen, waardoor conflicten worden omgezet in groeikansen.

Gedeelde Visie en Doelen: Samen bouwen aan modellen van toekomstige doelen en visies creëert een gedeelde focus binnen het team. Dit helpt bij het uitlijnen van individuele inspanningen met de overkoepelende missie.

LEGO SERIOUS PLAY sessie met Diego

Hoe verloopt de workshop

De workshop ‘Samenwerking Verbeteren’ met Lego Serious Play bestaat uit verschillende fasen. Allereerst worden de deelnemers uitgedaagd om individueel een model te bouwen dat hun kijk op het huidige samenwerkingsproces vertegenwoordigt. Vervolgens delen de deelnemers hun modellen met elkaar en vertellen ze het verhaal erachter. Dit creëert een levendige discussie en bevordert het begrip van elkaars perspectieven.

Na deze individuele fase volgt een gezamenlijke bouwronde, waarbij de deelnemers samen een model creëren dat de ideale samenwerkingsdynamiek weergeeft. Hierbij staat de samenwerking centraal en worden deelnemers gestimuleerd om elkaars ideeën te integreren en tot consensus te komen.

LEGO SERIOUS PLAY

Waarom deze workshop voor jouw team

De workshop ‘Samenwerking Verbeteren’ met Lego Serious Play biedt concrete voordelen voor jouw team. Het bevordert niet alleen de onderlinge samenwerking, maar ook het probleemoplossend vermogen, de communicatie en het creatieve denken. Bovendien zorgt de interactieve en speelse aanpak voor een plezierige leerervaring, waardoor de deelnemers gemotiveerd en geïnspireerd raken.

Foto van de facilitator met lego blokjes